MAJEWSKI
Get Adobe Flash player

Prezentacje

Instalacje igłofiltrowe znajdują szerokie zastosowanie i uznanie w wykonawstwie odwodnień wykopów budowlanych.

Wynika to z potrzeb dyktowanych warunkami hydrogeologicznymi terenu oraz wartości użytkowych tego typu ujęć odwodnieniowych.
Instalacje igłofiltrowe przystosowane są do odwadniania wszelkiego rodzaju nawodnionych gruntów.
Charakteryzują się gęsto rozstawionymi ujęciami o niewielkim przekroju, łączonymi równolegle za pośrednictwem kolektora z agregatem pompowym

W sytuacja wymagających posadowienia obiektów na większych głębokościach należy zastosować odwodnienie dwu lub trzy poziomowe – patrz wizualizacje.